از غنی سازی کتب درسی تا دسترسی دانش آموز به اطلاعات از طریق گوشی همراه
تهران (پانا) - نشست شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بررسی پروژه تولید، تدوین وتامین محتوای رمزینه سریع پاسخ و ارائه گزارش اداره ارزیابی عملکرد برگزار شد. ...
سایت‌های دیگر: