خرید جدید هیات انتخاب کتاب وزارت ارشاد | انتشار داستان فانتزی دیوار نامرئی برای نوجوانان
تصویب جدید خرید هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ترجمه و انتشار رمان نوجوان دیوار نامرئی نوشته امیلی رودا اخباری از حوزه فرهنگ و ادبیات هستند.
سایت‌های دیگر: