دیوار نامرئی منتشر شد/داستان یک بچه وسطی و خیال پردازی هایش
اقتصاد ایران: رمان نوجوان دیوار نامرئی نوشته امیلی رودا با ترجمه محبوبه نجف خانی توسط انتشارات مدرسه منتشر شد.
سایت‌های دیگر: