فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد منتشر شد
تولید و تأمین محتوای الکترونیکی چندرسانه ای و رمزینه پاسخ سریع (QR Code) متناسب با نیاز دانش آموزان و معلمان، یکی از اهداف مهم برگزاری دهمین جشنواره تولیدات الکترونیکی رشد است. ...
سایت‌های دیگر: