حذفیات منابع امتحانات دوره های اول و دوم متوسطه اعلام شد
بخش های مطالعه آزاد یا حذفیات منابع آزمون دوره های اول و دوم متوسطه نظری در شرایط قرمز کووید 19 برای سال تحصیلی 1400- 1399 باردیگر منتشر شد.
سایت‌های دیگر: