بخشنامه حذفیات کتاب های درسی در شرایط قرمز کرونایی ابلاغ شد
بخش های مطالعه آزاد یا حذفیات منابع آزمون دوره های اول و دوم متوسطه نظری در شرایط قرمز کووید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 مجددا منتشر شد.
سایت‌های دیگر: