30 درصد حذفیات کتاب های درسی برای پایه نهم و دوازدهم الزامی است
معاون وزیر گفت: 30 درصد حذفیات کتب درسی برای 2 پایه نهم و دوازدهم الزامی است و برای سایر پایه ها در اختیار اداره کل آموزش و پرورش قرار دارد زیرا کرونا در استان ها شرایط یکسانی ندارد.
سایت‌های دیگر: