جزئیات حذف 30 درصد کتاب های درسی برای کنکور
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینکه 30 درصد حذفیات کتاب های درسی برای کنکور و امتحانات نهایی است، گفت: مقداری از افت یادگیری دانش آموزان طبیعی است.
سایت‌های دیگر: