حذف 30 درصد از محتوای کتب درسی برای امتحانات حضوری
#رئیس_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی