حذف 30 درصد از محتوای کتب درسی برای امتحانات حضوری
#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #رئیس_مرکز_سنجش_و_پایش_کیفیت_آموزش_و_پرورش