توزیع کتاب های درسی بین دانش آموزان از 10 شهریور تا 1 مهرماه خواهد بود
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: مدارس کار توزیع کتاب های درسی بین دانش آموزان را از 10 شهریورماه آغاز و تا 1 مهرماه ادامه خواهند داد. تا کنون 8 میلیون و یکصد هزار ثبت سفارش کتاب درسی برای دانش آموزان میان پایه، داشته ایم بنابراین بیش از 3میلیون و 400هزار نفر از دانش آموزان مذکور ...
سایت‌های دیگر: