یک میلیون دانش آموز برای سفارش کتاب ثبت نام نکرده اند - مشکل در سامانه ثبت نام کتاب های درسی
سرویس اجتماعی - مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی گفت: بحث ثبت نام کتاب های درسی، یکی از دغدغه های اصلی ما در بحث چاپ کتاب است که بخشی از مشکلات آن نیز به سایت ثبت نام دانش آموزان برمی گردد. چون سبب شده که این امر به خوبی انجام نشود.
سایت‌های دیگر: