لزوم پالایش واژه های بیگانه درس علوم دانش آموزان
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: حفظ و نگهداری زبان فارسی، در اولویت برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار دارد.
سایت‌های دیگر: