ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان میان پایه تمدید شد
ایسنا/قم ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان میان پایه به مدت پنج روز از تاریخ اول تا تاریخ 5 تیرماه 1400، تمدید می شود.
سایت‌های دیگر: