جزییات آموزش زبان آلمانی و فرانسه در مدارس
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از ارائه آزمایشی زبان آلمانی و فرانسوی در کنار زبان انگلیسی در پایه هفتم خبر داد.
سایت‌های دیگر: