آموزش دو زبان آلمانی و فرانسوی در پایه هفتم به صورت پایلوت
رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به نصب رمزینه های سریع پاسخ در تمام کتاب های درسی امسال، گفت: بر اساس برنامه درس ملی و سندتحول بنیادین، قصد داریم دو زبان آلمانی و فرانسوی را در برخی مناطق کشور به صورت آزمایشی، اجرا کنیم. ...
سایت‌های دیگر: