تشریح برنامه های جدید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با آغاز آموزش زبان آلمانی و فرانسوی در مدارس
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نشست خبری در خصوص درج رمزینه های سریع پاسخ در تمام کتاب های درسی، اجرای آزمایشی زبان های آلمانی و فرانسه در مدارس، ماموریت ها و اقدامات تحولی این سازمان و چندین و چند مورد دیگر توضیحاتی را ارائه کرد. ...
سایت‌های دیگر: