نشست خبری رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، نشست خبری حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، یکشنبه 21 شهریورماه 1400 با حضور اصحاب رسانه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد ...