تهیه راهنمای برنامه درسی دوره پیش دبستانی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جزئیات اقدامات انجام شده برای استقبال از بازگشایی مدارس را اعلام کرد.
سایت‌های دیگر: