146 میلیون جلد کتاب برای حدود 15 میلیون دانش آموز چاپ و توزیع می شود
وبینار کارگروه برنامه ریزی ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی با استان ها، با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، صبح امروز شنبه 13 شهریور با حضور نمایندگان استان ها برگزار شد. ...
سایت‌های دیگر: