ورود دروس آلمانی و فرانسوی به پایه هفتم/محدودیت تدریس در مدارس بدلیل نبود معلم
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جزئیات اقدامات انجام شده برای استقبال از بازگشایی مدارس را اعلام کرد و از تولید برنامه درسی آموزشی غیرحضوری برای شرایط کرونایی خبر داد.
سایت‌های دیگر: