10 درصد کتاب های درسی بر پایه محتوای تربیت و یادگیری تدوین می شود
تهران- ایرنا- رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 10 درصد از کتاب های درسی در سال تحصیلی 1402-1401 بر پایه راهنما و محتواهای تربیت و یادگیری تدوین می شود.
سایت‌های دیگر: