تصویر مناسب کتاب های درسی به تربیت و پرورش کودکان کمک می کند
تهران- ایرنا- رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدیران و کارشناسان آموزشی باید بدانند اگر تصویرهای مناسب و مورد توجه کودکان در کتاب های درسی گنجانده شود، کودک با تربیت مناسب پرورش می یابد.
سایت‌های دیگر: