بیش از 15 میلیون دانش آموز کتاب درسی دریافت کردند
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از دریافت کتاب توسط 15 میلیون و 21 هزار دانش آموز در سراسر کشور خبر داد.
سایت‌های دیگر: