بازبینی فیلم های پویانمایی جشنواره فیلم رشد به پایان رسید
تهران-ایرنا- بازبینی فیلم های پویانمایی پنجاه ویکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد به پایان رسید.
سایت‌های دیگر: