هیچ کمبود کتاب درسی در کشور وجود ندارد
تهران - ایرنا - معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: کتاب درسی به میزان کافی چاپ شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
سایت‌های دیگر: