رویکرد سازمان پژوهش ارزیابی کتاب ها پس از انتشار است
تهران- ایرنا- رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: رویکرد سازمان پژوهش این است که کتاب ها پس از انتشار مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت اعلام کند کدام کتاب ها مورد تایید است. این امر باید با سرعت مناسب انجام شود تا خانواده ها بتوانند آثار مورد تایید را بشناسند.