جشنواره فیلم رشد در ایستگاه پایانی
پنجاه و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد با معرفی 34 فیلم برگزیده از 146 فیلم راه یافته به بخش مسابقه امشب به کار خود پایان می دهد.