بزرگترین تفاهم نامه تامین کاغذ چاپ و تحریر کشور در مازندران به امضا رسید
بزرگترین تفاهم نامه و قرارداد تامین کاغذ به میزان 30 هزار تن بین شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید.
سایت‌های دیگر: