تهیه 30 هزارتن کاغذ تولید داخلی چاپ کتا ب های درسی به شرکت کاغذ مازندران واگذار شد
رکنا: تفاهم نامه همکاری تامین 30 هزارتن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی سال تحصیلی 1403-1402 بین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و شرکت چوب و کاغذ مازندران منعقد شد.
سایت‌های دیگر: