بزرگترین تفاهم نامه تامین کاغذ چاپ و تحریر در کشور به امضا رسید
بزرگترین تفاهم نامه و قرارداد تامین کاغذ به میزان 30 هزار تن با آموزش و پرورش به امضا رسید .
سایت‌های دیگر: