تولید محتوای الکترونیکی به تحقق عدالت آموزشی کمک می کند
معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش با بیان اینکه تولید محتوای الکترونیکی به تحقق عدالت آموزشی کمک می کند، گفت: تولید محتوا باید به دست دانش آموزان برسد و زمینه رشد و یادگیری آنان را فراهم کند.
سایت‌های دیگر: