سامانه فروش تک جلدی کتاب‌های درسی همچنان فعال است

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در اطلاعیه‌ای تأکید کرد فروش تک جلدی کتاب‌های درسی که از ۱۰ مهرماه آغاز شده و هم اکنون نیز این سامانه فعال است.
🖥در ایلنا بخوانید...

📯|مهم|موثق|فوری|
📌@ilnair