برنامه های درسی با علوم شناختی بهینه سازی می شود
به گزارش ایسنا، مجید نیلی احمدآبادی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور، گفت: توجه به کودکان و نوجوانان و توسعه توانمندی های شناختی آنان یکی از اهداف و سیاست های این ستاد است و انعقاد این تفاهم نامه همکاری نیز برای تحقق این برنامه است.

نیلی ادامه داد: امید است از طریق هم افزایی نیروها و بکارگیری تخصص دو جانبه، زمینه بالندگی قابلیت ها و ظرفیت های شناختی کودکان و نوجوانان فراهم و با ایجاد بسترهای لازم ضمن تقویت توانمندی های شناختی کودکان و نوجوانان از بروز افت کارکردهای شناختی در میان آنان جلوگیری شود.

حسن ملکی، رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور نیز با اشاره به پیچیده بودن ماهیت تربیت، استفاده از یافته های علوم مختلف بویژه دانش شناختی را برای غنی سازی حوزه نظر و عمل در تعلیم و تربیت اقدامی ضروری دانست.

بر اساس اعلام معاونت علمی، وی همچنین خواستار بهره گیری از دانش و تخصص و توانمندی های ستاد توسعه علوم شناختی در بهبود امر تعلیم و تربیت شد.

انتهای پیام
سایت‌های دیگر: