نحوه تولید و توزیع کتاب های درشت خط ویژه مدارس استثنایی
تهران (پانا) - معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به توزیع کتاب های درشت خط ویژه مدارس استثنایی به جزئیات تولید برنامه های درسی متناسب با شرایط کرونا پرداخت.

حسن ملکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که کتاب های درشت خط ویژه مدارس استثنایی با چه ساز و کار تولید و توزیع می شود؟ اظهار کرد: کتاب های درشت خط برای دو گروه از دانش آموزان طراحی و تولید می شود؛ دانش آموزان هوش بهر عادی -کم بینا و دانش آموزان کم توان ذهنی - کم بینا.

وی درباره گروه اول گفت: کتاب های درسی دانش آموزان عادی- کم بینا، در قطع رحلی بزرگ (23.5در33 ) سانتی متر آماده سازی می شود و پس از هماهنگی و تایید سازمان آموزش و پرورش استثنایی، از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چاپ سپاری انجام می گیرد. توزیع این کتاب ها براساس ثبت سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی همانند دانش آ موزان عادی از طریق استان، منطقه و مدرسه انجام می شود.

ملکی درباره کتب درسی دانش آموزان کم توان ذهنی - کم بینا نیز اشاره کرد: کتاب های درسی دانش آموزان کم توان ذهنی – کم بینا، در قطع رحلی بزرگ (23.5در33 ) سانتی متر از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی آماده سازی و برای کنترل کیفیت فنی و چاپ سپاری به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تحویل می دهد.

معاون وزیر با بیان اینکه توزیع این کتاب ها نیز براساس ثبت سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی همانند دانش آموزان عادی از طریق استان، منطقه و مدرسه انجام می شود به فهرست بسته های آموزشی دانش آموزان عادی - کم بینا و دانش آموزان کم توان ذهنی - کم بینا به تفکیک پایه به شرح جدول زیر اشاره کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره اهم اقدامات سازمان در خصوص برنامه ریزی درسی در شرایط کرونا بیان کرد: شرایط کرونایی تجربه تلخ در فضای تکان دهنده ای است که افکار و اندیشه ها را برای یافتن راه های نو و طُرق ابتکاری به حرکت در آورد. ما نیز از این تکان ذهنی دور نبودیم. خود را در مقابل پرسشی مهم قرار دادیم. برنامه های درسی در شرایط قرمز و زرد چه تغییراتی را باید بپذیرد تا تسهیل گر یادگیری باشد؟

وی ادامه داد: در پاسخ به این پرسش مجموعه تلاش هایی در گروه های کارشناسی ما شکل گرفت و حاصل آن در مجموعه 6 جلدی برنامه درسی در شرایط ویروس کووید 19 در وضعیت قرمز و زرد پدید آمد. در این مجموعه، محتواهای دروس متناسب با هر دو وضعیِت سازمان خاص پیدا کردند و با معرفی بخشی از محتواها به عنوان مطالعه آزاد تعدیلی در محتواهای دروس انجام گرفت.

ملکی عنوان کرد: قاعدتاً با تقلیل زمان آموزش در هر جلسه درس باید در محتوای دروس هم تقلیلی و تعدیلی شکل می گرفت. در همین مجموعه به معلمان پیشنهاد شد چه اقداماتی باید انجام دهند، از کدام روش های تدریس و ارزشیابی استفاده کنند تا زمینه مناسب برای یادگیری دانش آموزان فراهم کنند.

معاون وزیر اشاره کرد: به خانواده ها در ارتباط با نقشی که برای تعلیم و تربیت فرزندان خود باید ایفا کنند توصیه هایی شده است. در شرایط کرونایی تغییراتی در نقش تربیتی خانه ظهور کرد. خانه به مدرسه ای تبدیل شد که یادگیری های اساسی در آنجا صورت می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه خانه صرفاً محلی برای سکونت و آرامش نیست بلکه مدرسه ای است که معلم آن پدر و مادر است افزود: قاعدتاً والدین به توانایی های نوینی باید نایل شوند و در تربیت و یادگیری فرزندانشان یاری کنند. اگر هم چنین توانایی را ندارند باید به تدریج کسب کنند. هرچند نقش اصلی را خود دانش آموز باید ایفا کند، اوست که باید با رجوع به منابع متعدد و کسب اطلاعات مختلف به خود یادگیری بپردازد اما به حامی و هادی نیز نیاز دارد. حامی او مادری است که در کنار اوست و پدری است که باید نقش مؤثر خود را داشته باشد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: در مجموعه 6 جلدی، منابع پشتیبان نیز معرفی شده است. شبکه ملی رشد، شبکه شاد، تدریس های تلویزیونی ملی و محلی و غیره منابعی هستند که دانش آموزان باید رجوع کنند و راهنمایی های لازم را دریافت کنند. خود این نیز مهارتی است که بدون آن ارتباطات علمی و آموزشی برقرار نمی شود.

ملکی اظهار کرد: در همین مجموعه 6 جلدی به نقش مدیریت نیز توجه شده است. مدیر مدرسه هماهنگ کننده و زمینه ساز همه تلاش هایی است که از سوی والدین، معلمان و دانش آموزان صورت می گیرد. اوست که باید رهبری کند و امکان فعالیت های اثربخش را فراهم کند.

وی در پایان افزود: بنابراین اقدام اصلی ما در شرایط کرونایی، تولید برنامه های درسی متناسب با این اوضاع است. همراه با این ها در مجلات رشد مقالات، مصاحبه ها و گفتگوهای متعددی نیز به چاپ رسیده است اقدام دیگر ما QR code خوان شدن کتاب های درسی است. از این طریق امکان دسترسی به اطلاعات افزون تر برای دانش آموز فراهم می شود و نقش خود را در یادگیری و توسعه دانش و مهارت ها به صورت مطلوب انجام می دهد.
سایت‌های دیگر: