نحوه تولید و توزیع کتاب های درشت خط ویژه مدارس استثنایی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به توزیع کتاب های درشت خط ویژه مدارس استثنایی به جزئیات تولید برنامه های درسی متناسب با شرایط کرونا پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت آموزش وپرورش، حسن ملکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که کتاب های درشت خط ویژه مدارس استثنایی با چه ساز و کار تولید و توزیع می شود؟ اظهار کرد: کتاب های درشت خط برای دو گروه از دانش آموزان طراحی و تولید می شود؛ دانش آموزان هوش بهر عادی -کم بینا و دانش آموزان کم توان ذهنی – کم بینا.

وی درباره گروه اول گفت: کتاب های درسی دانش آموزان عادی- کم بینا، در قطع رحلی بزرگ (23.5در33 ) سانتی متر آماده سازی می شود و پس از هماهنگی و تایید سازمان آموزش و پرورش استثنایی، از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چاپ سپاری انجام می گیرد. توزیع این کتاب ها براساس ثبت سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی همانند دانش آ موزان عادی از طریق استان، منطقه و مدرسه انجام می شود.

ملکی درباره کتب درسی دانش آموزان کم توان ذهنی – کم بینا نیز اشاره کرد: کتاب های درسی دانش آموزان کم توان ذهنی – کم بینا، در قطع رحلی بزرگ (23.5در33 ) سانتی متر از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی آماده سازی و برای کنترل کیفیت فنی و چاپ سپاری به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تحویل می دهد.

معاون وزیر با بیان اینکه توزیع این کتاب ها نیز براساس ثبت سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی همانند دانش آموزان عادی از طریق استان، منطقه و مدرسه انجام می شود به فهرست بسته های آموزشی دانش آموزان عادی – کم بینا و دانش آموزان کم توان ذهنی – کم بینا به تفکیک پایه به شرح جدول زیر اشاره کرد.